top of page

Tulog sa 2023
Puyat ako. Apat na oras lang ang tulog ko. Nakakatulog na ako sa train habang sinusulat ko ito.


Kasi naman late na ako natulog. Bakit? Madaming rason, gitara siguro pinaka-una. Tapos mga random urgent important tasks na yung kasunod na dahilan.


Bakit ba ginugusto ko magpaka zombie? Ewan ko. Sabi pa naman ni Tyra Banks, ang pinaka importanteng make up ay ang kumpletong tulog. Paano ako magiging america’s top model nito?


Mahalaga ang Tulog


Sabi sa ginoogle kong article,


Habang natutulog tayo, maraming mahahalagang proseso ang nagaganap na tumutulong sa pagbawi ng lakas at pagpapagaling sa mga karamdaman, sumusuporta sa pag-unlad ng utak, paggana ng puso at metabolismo ng katawan, pati na rin sa pagsuporta sa pag-aaral, pagpapabuti ng memorya at mood.

Nais din ng Diyos na matulog tayo, gaya ng sabi sa Psalm 23:


Psalm 23


1 The LORD is my shepherd, I lack nothing.


2 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters,


3 he refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name’s sake.


Matulog


Gawing priority ang pagtulog ng maayos ngayong taong ito.


Hindi ibig sabihin na magpapabaya na tayo sa gawain. Gumawa ng schedule at maglaan ng at least 7-8 hours na tulog sa ating calendar. Pagkatapos, i-adjust natin ang mga activities natin base sa pagtulog natin. Karaniwan kasi, isinasakripisyo natin ang tulog para sa mga activities natin.


Mamaya sisiguruhin ko na matutulog ako ng maayos para mas maging energetic at productive ako kinabukasan.


Hirap kaya maging zombie.


Psalms 4:8


In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.


Mga Tanong:


  • Nakaatulog ka ba ng maayos?


  • Ano ang plano mo para ayusin ang iyong pagtulog?Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala. "Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."

Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos. Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page