top of page

Susuko na ba Ako?1 Mga Taga-Corinto 9:24-25

Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala! Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon.


Mahirap maglingkod sa isang Christian ministry. Napakarami kasing dapat gawin at kulang ang oras sa loob ng isang araw. Hindi rin malaki ang physical incentives kung ikukumpara sa mga secular na gawain. Kung titingnan mo lang ang mga nangyayari sa actual at hindi sa spiritual na level, mapapaisip ka kung talaga bang may halaga ang mga sakripisyo mo para sa ministry.


I-share ko lang ang aking experience nitong mga nakalipas na araw. Malaki ang demand sa trabaho. Nararamdaman na ng katawan ko ang epekto ng pagtatrabaho na puro overtime. Dumating na ako sa point na kailangan ko ng magpahinga pagkatapos ng trabaho dahil kung hindi, sasakit na ang aking likod at braso.


Kahit ganito na ang sitwasyon, pinili ko na mag-upload ng devotional video at magsulat ng blog para sa High3r.com. Pagdating ng gabi, tiningnan ko ang aking video views: 50+ views after 6 hours. Tiningnan ko ang aking blog views: 1,500+ after 6 hours. Napaisip ako, hindi naman yata lumalago ang ministry ko, baka naman hindi talaga ako tinawag ng Diyos para dito? Mabuti pa kayang itigil ko na ito?


Naglaro ang aking isip sa mga bagay na maari kong gawin kapag itinigil ko ang High3r.com. Sabi ko sa sarili ko, pwede kong ilaan ang oras sa panood ng mga pelikula, TV shows at sports na gusto ko. Naisip ko rin ang mga activities na pwede kong gawin kasama ng baby ko. Inisip ko rin na pwede akong mag-training ulit sa basketball, pagkanta at gitara. Naisip ko rin ang matitipid ko kapag wala na akong website fees. Marami akong pinag bulay-bulayan ng gabing iyon. Sabi ko sa sarili ko, itutulog ko muna ito bago ako magdesisyon.


Kinaumagahan, nagdasal ako sa Diyos dahil ititigil ko lang ang High3r.com kung ito talaga ang nais Niya para sa buhay ko. At habang nagdadasal ako naalala ko ang lahat ng blessings na natanggap ko noong mga araw na iyon. Nakatanggap ako ng recognition sa trabaho dahil sa accomplishments ng team ko. Lumabas na ang visa ng panganay kong anak pagkatapos ng 2.5 years. Nabawasan ang timbang ko ng 16kg dahil sa aking keto diet. Nakausap ko ang isang kaibigan na nagsabi sa akin na buti ikaw trabaho ng trabaho kasi kami dito walang trabaho.


Muli kong binalikan ang lahat ng blessings na ibinigay sa akin ng Diyos. Pumatak ang luha ko dahil talaga namang napakabuti ng Diyos sa akin. Nahiya ako dahil naisip ko na dapat kong itigil ang aking ministry sa kadahilanang hindi ito umabot sa standard na inilaan ko.


Naalala ko noong sinimulan ko ang ministry na ito. Sabi ko kahit isang tao lang ang bumasa ng blog o manood ng video ng High3r.com, masaya na ako. Nakakalungkot isipin na nagbago ang pananaw ko sa paglipas ng panahon.


Ini-encourage ko ang lahat ng naglilingkod sa Diyos na patuloy lang tayo sa ating ministry. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating sakripisyo at hindi ito masasayang. Huwag tayong tumutok sa isang aspeto ng ating buhay at buksan natin ang ating isip sa lahat ng kilos ng Diyos.


Mahal tayo ng Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat, magpuri at maglingkod sa Kanya.


2 Timoteo 4:7-8


7 Nakipaglaban ako nang mabuti, natapos ko na ang aking takbuhin, nanatili ako sa pananampalataya. 8 Ngayon ay nakalaan na sa akin ang koronang inilaan sa mga matuwid, na sa araw na iyon ay igagawad sa akin ng Panginoon, ang makatarungang hukom. Ngunit ito'y hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ng Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.


Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page