top of page

Paano Labanan ang Addiction?Aaminin ko. Isa akong addict.


Addict ako sa isang game app na ngayon na parang kumo-control sa buhay ko.


Pag gising ko sa umaga, itong game app na ito kaagad ang binubuksan ko. Ito rin ang tinitingnan ko bago ako matulog sa gabi. Naglalaro ako hanggang hindi ko na maimulat ang aking mga mata.


Problema


Nangako ako sa sarili ko na muli akong magsusulat ng libro.


May mga ideas ako para sa mga children’s book at adventure themed fiction na gusto kong gawin na graphic novel o kaya comics.


Gusto ko ring ituloy ang aking pagiging content creator. Gusto kong gumawa ng mga videos. Gusto ko ring gumawa ng music. Hay… napakarami kong plano.


Ano ang Mahalaga?


Limitado ang oras ko. 24 hours lang ang meron ako sa isang araw. Kailangan kong matulog, magtrabaho, makisalamuha sa pamilya at mga kaibigan. Kung gusto kong magkaroon ng panahon na magawa ang mga bagay na gusto kong gawin, dapat akong mag-prioritise.


Ano ba ang mas mahalaga? Matulog ng maaga, o maglaro sa gaming app?


Mas mahalaga ba ang paglalaro sa gaming app na ito kumpara sa pagsusulat ng kanta, kwento at paglikha?


Madaling sagutin ang mga tanong ko pero bakit napakahirap aksyunan ng mga solusyon?


Bakit napakahirap ihinto ang pagpindot at pag-scroll sa gaming app na ito?


Tulong!


Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong huminto. Naalala ko ang kwentong ito sa Bible:


Mateo 12:43-45


43 “Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan.


Kung wala itong matagpuan 44 ay sinasabi sa sarili, ‘Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan.’ Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, 45 aalis muna siya't magsasama pa ng pitong espiritung mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon.


Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito.”


Base sa mga verses na ito, kung aalisin ko ang paglalaro ng gaming app, dapat ko siyang palitan ng ibang mas makabuluhang activity. Dahil kung hindi, babalik at babalik ang addiction ko rito.


Magsisimula ako sa maliliit na hakbang. Kailangan magdasal at mag-devotions muna ako bago maglaro.


Sa gabi, magtatakda ako ng oras sa pagtulog at kailangan magdasal at mag-devotion din muna ako bago matulog.


Bakit Devotions?


May kapangyarihan ang Salita ng Diyos at panalangin. Kung babalikan ko ang aking buhay at titingnan ko ang mga panahon na bagsak na bagsak ako, pagdarasal at pagbabasa ng Bible ang laging naging unang hakbang upang makabangon akong muli.


Ano ang Susunod?


I pray na bago sumapit ang Pasko ma-control ko na ang aking addiction. Naniniwala ako na ang diwa ng kapaskuhan ay makakatulong sa akin na alalahanin na si Jesus ang dapat kong unahahin sa aking buhay dahil sa Kanyang sakripisyo at pagmamahal.


Mga Awit 121:1-3

1

Do'n sa mga burol, ako'y napatingin— sasaklolo sa akin, saan manggagaling?

2

Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.

3

Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan.


Mga Tanong:


May addiction ka ba?


Ano ang plano mo para huminto?


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page