top of page

Bakit Masama and Sobrang Pagtitiwala sa Sarili?Ang "Rocky III" ay tungkol sa buhay ni Rocky Balboa, isang boksingero na nakamit ang tagumpay sa kanyang karera. Sa pelikulang ito, si Rocky ay naging sobrang sikat at matagumpay sa kanyang mga laban kaya naman sumobra ang tiwala niya sa kanyang sarili. Ngunit biglang nabago ang kanyang buhay nang matalo siya sa kamay ni Clubber Lang, isang batang boksingero na mahigpit na kalaban niya..


Dahil sa pagkatalo na ito, nagbago ang pananaw ni Rocky sa kanyang sarili at sa kanyang karera. Dumating siya sa punto na hindi na niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na laban. Mabuti na lang dumating ang kanyang kaibigang si Apollo Creed upang tulungan siya, at natuto siyang bumangon muli at magpatuloy sa kanyang karera.


Sa kanyang susunod na laban kay Clubber Lang, ginamit ni Rocky ang mga natutunan niya mula kay Apollo Creed upang muling magtagumpay. Sa huli, napatunayan ni Rocky na kaya niyang talunin ang lahat ng hamon na darating sa kanyang buhay, basta't mayroon siyang tamang pagtitiwala sa kanyang sarili at mayroon siyang mga taong handang sumuporta sa kanya.


Ipinapakita ng pelikula ang mga hamon na kaakibat ng pagkamit ng tagumpay at kung paano madaling malimutan ang mga mahahalagang bagay kung masyado nang komportable o sobrang tiwala sa sarili.


Aral sa Bible


Sa Bibliya, sinasabi sa Proverbs 16:18 na "Ang pagmamataas ng puso ay una sa pagkakasala." Ito ay nagsasabing ang pagiging masyadong mataas ng tingin sa sarili ay maaaring magdulot ng pagkakasala. Narito rin ang sabi sa 1 Corinthians 10:12, "Kaya naman, ang nag-aakalang siya ay nakatayo ay tingnan niya ang kanyang pagkakatayo upang huwag siyang madapa." Ito ay nagsasabing dapat tayong mag-ingat sa ating mga sarili at huwag maging sobrang komportable sa ating mga tagumpay dahil maaari itong magdulot ng pagkalimot sa Diyos at sa mga mahahalagang bagay sa buhay.


Narito ang tatlong puntos upang maipaliwanag kung paano natin maiiwasan ang mga pagkakamali na nabanggit sa Bibliya:


  1. Magpakumbaba - Dapat nating matutunan ang magpakumbaba at huwag maging masyadong mataas ang tingin sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, maiiwasan natin ang pagiging sobrang komportable sa ating mga tagumpay at magiging handa tayong tanggapin ang mga pagkakamali na maaaring mangyari sa buhay natin.

  2. Sundin ang gabay ng Diyos - Dapat din nating ipaubaya ang ating sarili sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos at gabay. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ano ang tamang gawin sa bawat sitwasyon at maiiwasan natin ang mga pagkakamali sa buhay.

  3. Manatiling nakatutok sa mga mahahalagang bagay - Mahalaga rin na manatiling nakatutok sa mga mahahalagang bagay sa buhay tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagkakaroon ng mabubuting kaibigan, at pagsunod sa mga moral na prinsipyo. Sa pamamagitan nito, magiging balansado ang ating pagtingin sa buhay at maiiwasan natin ang pagkakamali na maaaring magdulot ng kalungkutan o panghihinayang sa bandang huli.


Mga Tanong:


  1. Ano ang mga hakbang na dapat mong gawin upang matuto kang magpakumbaba at huwag maging sobrang tiwala sa sarili?

  2. Paano mo masusunod ang mga utos at gabay ng Diyos sa iyong buhay at kung paano ito makatutulong sa iyo na maiwasan ang mga pagkakamali?

  3. Anu-ano ang mga bagay na dapat mong panatilihing nakatutok sa iyong buhay upang maiwasan ang pagiging sobrang komportable at maiwasan ang pagkakamali sa mga mahahalagang aspeto ng iyong buhay?


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page