top of page

Bakit Mahalaga ng Young Earth Theory?

May isa pang teorya tungkol sa pinagmulan ng mundo at ito ay tinatawag na "Young Earth Theory" o ang teorya ng bata pa ang mundo. Ayon sa teoryang ito, ang mundo ay nagmula lamang mga 6,000 hanggang 10,000 taon na ang nakalilipas ayon sa turo ng Bibliya.


Ang mga sumasampalataya sa Young Earth Theory ay naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa loob ng anim na araw, kasama na dito ang mga laman at buto ng mga dinosauro na naglaho dahil sa baha ng panahon ni Noe. Sila rin ay naniniwala sa literal na interpretation ng Bibliya at sa Genesis account ng creation.


Ang Ebidensiya ng Young Earth Theory


May mga scientific evidence ang mga sumasampalataya sa Young Earth Theory na nagpapatunay na bata pa talaga ang mundo. Ayon sa Answers in Genesis, mayroong mga ebidensiya mula sa mga siyentipiko na sumusuporta sa literal na interpretation ng Bibliya tungkol sa creation.


Una, may mga nakitang mga uling ng punongkahoy sa Antartica na sinasabing nanggaling pa sa panahon bago pa dumating ang baha ni Noe. Base sa radiocarbon dating, ang mga uling na ito ay hindi lalampas sa 50,000 taon mula nang mamatay ang mga punongkahoy. Ibig sabihin nito ay hindi pa matagal mula sa creation ng mundo.


Pangalawa, may mga ebidensiya rin ng isang catastrophic flood na naganap sa buong mundo. Ayon sa mga sumasampalataya sa Young Earth Theory, ito ay ang baha ni Noe na binanggit sa Bibliya. Ang mga ebidensiya ay kabilang sa mga fossils ng mga sea creatures na nakita sa ibabaw ng mga bundok at mga rock layer na nagpapatunay ng mas malaking bilis ng sedimentation na hindi kaya ng gradual process na naisip ng mga evolutionist.


At pangatlo, mayroon din mga genetic evidences tulad ng genetic entropy at genetic differences sa pagitan ng mga species. Ayon sa mga creationists, hindi nagiging mas komplikado ang genetic code ng mga tao at hayop, kundi nanghihina ito at dumadami ang mga mutations na nagbibigay-daan sa extinction ng mga species.


Ang Halaga ng Young Earth Theory


Ang Young Earth Theory ay mahalaga sa ating mga Kristiyano dahil naniniwala tayo na ito ang tamang interpretation ng Bibliya tungkol sa creation. Sa paniniwala ng mga sumasampalataya sa Young Earth Theory, ang mga kahilingan ng Bibliya ay hindi maaaring balewalain at dapat sundin nang literal.


Sa pagtanggap ng Young Earth Theory, nakikita ng mga Kristiyano na ang ating pananampalataya ay may mga ebidensiya sa mundo na nagpapatunay sa kanilang mga paniniwala. Ito ay nagbibigay ng kasiguruhan sa atin na ang ating pananampalataya ay mayroong solidong pundasyon at hindi lamang basta-basta na naiisip lang.

Dagdag pa rito, ang pagtanggap ng Young Earth Theory ay nagbibigay-daan sa pag-unawa sa konsepto ng kasalanan at kaligtasan. Sa pananaw ng mga Kristiyano, ang kasalanan ay nagdulot ng pagkakasala sa mundo at dahil dito, kailangan ng kaligtasan. Sa Young Earth Theory, nakikita ng mga Kristiyano na ang kasalanan ni Adan at Eba ay may tunay na epekto sa mundo at sa kasaysayan ng tao.


Sa kabuuan, ang Young Earth Theory ay nagbibigay ng mga Kristiyano ng mas malalim na ugnayan sa ating pananampalataya at sa mundo na kanilang ginagalawan. Ito ay nagpapakita ng importansya ng ating pananampalataya sa pag-unawa sa mundo na ating ginagalawan at sa ating pagtitiwala sa mga salita ng Bibliya.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page