Bakit Kaya Nating Higitan ang mga Nagawa ni Jesus?Juan 14:12-14


12 Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama.


Kapag ipinapakilala ko ang aking panganay na lalaki sa mga kaibigan ko, lagi kong sinasabi na katulad ko yan, hilig niya rin lahat ng hilig ko, mas magaling lang siya sa akin.


Totoo naman.


Tinuruan ko siyang maglaro ng basketball. Ngayon, mas magaling na siya sa akin, sabay magaling pa siya sa volleyball, badminton at ping pong.


Tinuruan ko siyang mag-gitara. Ngayon, mas magaling na siya sa akin, sabay magaling pa siya mag-piano at mag-sound production.


Naalala ko tuloy ang Juan 14:12. Sabi dito:


 • Magagawa natin ang lahat ng nagawa ni Jesus

 • Kaya nating gumawa ng mga bagay na mas dakila pa sa nagawa ni Jesus


Magagawa natin ang lahat ng nagawa ni Jesus


Ano ba ang mga nagawa ni Jesus? Heto ang buod ng mga nagawa ni Jesus:


 • Ginawang alak ang tubig

 • Nagpagaling ng may sakit

 • Pinahupa ang bagyo

 • Binuhay ang patay

 • Nagpakain ng nagugutom

 • Nilinis ang templo ng Diyos


Marahil mahirap isipin na magagawa natin ang mga bagay na ito. Paano nga naman natin magagawang maging alak ang tubig?


Isipin natin ito, ginawang alak ni Jesus ang tubig sa Cana dahil naubusan ng alak sa kasal. Nangailangan ang bagong kasal ng alak at tinulungan sila ni Jesus.


Hindi natin kayang gawing alak ang tubig pero pwede tayong tumulong sa nangangailangan.

O kaya, pwede tayong:

 • Mag-alaga o magbigay ng donasyon o gamot sa mga may sakit.

 • Magbigay ng moral o pinansyal na suporta sa mga dumaranas na ng bagyo sa buhay.

 • Magbigay ng encouragement para buhayin ang mga namatay na pangarap.

 • Magbigay ng donasyon sa mga nagugutom.

 • Tumulong ayusin ang mga simbahan

Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, masasabi natin na kaya nating gawin ang mga bagay na ginawa ni Jesus.


Kaya nating gumawa ng higit pa sa mga bagay na nagawa ni Jesus.


Parang ang hirap paniwalaan, pero si Jesus mismo ang nagsabi nito. Kung iisipin, marami ng nagawa ang tao na humigit sa nagawa ni Jesus. Halimbawa:


 • Nagamot ang leprosy

 • Nagpakain ng higit sa 10,000 na tao

 • Nalibot ang buong mundo


Ilan lang yan sa mga bagay na nagawa ng tao na higit sa nagawa ni Jesus. Siguradong mas marami pa ang hindi ko nasabi pero siguradong hindi natin kayang higitan ang ating Panginoon. Si Jesus ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para gumawa ng mabubuting bagay. At alam naman natin na kung hindi dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus, mapupunta tayong lahat sa impiyerno.


In Conclusion


Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na gawin ang mga bagay na ginawa ni Jesus at higitan pa ito.


Huwag tayong matakot sa mga pagsubok dahil kasama natin ang Diyos.


Huwag tayong magyabang dahil ibinigay lang sa atin ang mga talento natin. Gamitin natin ang ating galing sa pagpapakalat ng ebanghelyo.


Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.