top of page

Bakit Kailangan na Paniwalaan na Nilikha ng Diyos ang Lahat?
Alam niyo ba na ang paglikha ng universe o Creationism ay may kinalaman sa siyentipiko at Kristiyanong paniniwala? Ang Genesis 1:1 ay naglalarawan kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating mundo. Hindi lang ito isang spiritual na teksto, dahil napatunayan ng siyensiya na ang lahat ng bagay ay mayroong simula at dito nagsisimula ang kwento ng kalikasan.


Nagtataka ka ba kung paano ginawa ng Diyos ang kalawakan? Ayon sa siyensiya, noong Big Bang ay nagkaroon ng paglalabas ng energy at matter na nagdulot ng pagkakabuo ng mga bituin, galaksiya, at buong uniberso. Kung susuriin natin ang Genesis 1:3, nabanggit din dito na ang unang bagay na ginawa ng Diyos ay ang liwanag. Ito ang nagbigay daan para mabuo ang araw, buwan, at mga bituin.


Isipin niyo, sa pamamagitan ng salitang "Let there be light" ay nabuo ang lahat ng nasa langit at lupa. Ang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos ay tunay na nakakabilib!


Ebidensya


Mga kaibigan, ang "young earth" ay nagpapatunay sa konsepto ng Creationism. Sa panahon natin ngayon, mayroong mga kumukuwestiyon sa mga ideya ng Bible tungkol sa paglikha ng mundo, pero mayroong mga susing katotohanan na nagpapatunay na may Diyos na nagsimula ng lahat ng bagay.


Mayroong mga siyentipiko na naniniwala na ang mga unang tao ay nabubuhay lamang sa loob ng ilang libong taon at hindi sa mga milyong taon na ipinapakita ng mga nasa mainstream na mga teorya. Mayroon din silang mga rason para dito. Ang una ay ang labis na halaga ng helium-3 sa ilalim ng ating mundo. Kung talagang ang mundo ay libu-libong taon na, dapat ay kulang na ang helium-3 sa mundo.


Ang pangalawang ebidensya ay ang ebidensya ng radiocarbon. Kung tutuusin, ang teorya ng radiocarbon ay nagbibigay ng pagkakataon para masukat ang mga bagay na mahigit sa 50,000 taon. Ngunit, sa pamamagitan ng paggamit ng isang teknik na tinatawag na "Accelerator Mass Spectrometry", natuklasan ng mga siyentipiko na ang pagkakaroon ng karbon-14 ay maaring i-date ng hindi lalampas sa 50,000 taon lamang. Ito ay nagpapatunay na ang mundo ay hindi pa libu-libong taon ang edad.


Sa kabuuan, mayroong mga ebidensiya na nagpapatunay sa ideya ng Creationism na ang mundo ay hindi pa ganap na isang milyong taon. Hindi man ito ang opinyon ng mainstream na siyensiya, ngunit ito ay nagpapatunay na ang Biblia ay naglalaman ng totoong mga katanungan tungkol sa ating mundo. At hindi natin kayang baliin ang siyensiya, ang totoo ay hindi magbabago at ang siyentipikong prinsipyo ay makakapagbigay lamang ng suporta sa katotohanan.


Maniwala sa Paglikha


Mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo kung bakit mahalagang maniwala ang mga Kristiyano sa konsepto ng Creationism. Alam ko na hindi lang ito tungkol sa pagtitiwala sa Bibliya, kundi ito ay tungkol sa mga pangunahing doktrina ng ating pananampalataya.


Sa Simula, tinatawag tayong lahat ng Diyos upang maglingkod at mag-alaga sa Kanyang nilikha. Kung hindi natin paniniwalaan na ang mundo ay nilikha sa pamamagitan ng Diyos, paano natin maiintindihan ang kahulugan ng pagkakaroon natin sa mundong ito at kung paano tayo mabubuhay sa paraang may kahulugan? Sa halip, tayo ay magiging mga walang-buhay na tao na walang malinaw na layunin sa buhay.


Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagpakita sa Kanyang paglikha sa mundo. Kung hindi natin paniniwalaan ito, paano natin maiintindihan ang pagkakaroon ng makapangyarihang Diyos na handang magbigay ng lahat para sa atin, pati na ang Kanyang Anak na si Jesus? Kung hindi natin paniniwalaan ang Creationism, hindi natin maiintindihan ang kabutihan ng Diyos at kung paano tayo pinahahalagahan.


Sa kabuuan, ang pagtitiwala sa konsepto ng Creationism ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos at ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman, huwag nating ipagkait ang pangunahing kahalagahan ng pananampalataya natin at higit sa lahat, patuloy tayong magpakalapit sa Kanya upang mas mapalalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya.


In Summary


Ang paglikha ng universe ay may kinalaman sa siyentipiko at Kristiyanong paniniwala. Ayon sa Genesis 1:1, ang Diyos ang nag-likha ng lahat ng bagay sa mundo.

Sa kabila ng mga kumukuwestiyon sa mga ideya ng Bible, may mga susing katotohanan na nagpapatunay na may Diyos na nagsimula ng lahat ng bagay.

Mahalagang maniwala ang mga Kristiyano sa konsepto ng Creationism dahil tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod at mag-alaga sa Kanyang nilikha.Prayer of Salvation


Kaibigan, kung nais mong makilala si Jesus, ngunit hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, sabihin ang dasal na ito. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kaya bigkasin mo ang mga salita nang may lubos na paniniwala.


"Ama, ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Naniniwala ako na si Hesus ay namatay sa krus upang ako ay mabuhay nang masagana dito sa lupa hanggang sa langit. Baguhin mo ang aking puso at isip alinsunod sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin, sa makapangyarihang Pangalan ni Jesus, amen."


Kaibigan, kung dinasal mo ito ng may pananampalataya, naniniwala akong maayos na ang iyong relasyon sa Diyos.


Kung nais mong lumago sa iyong pananampalataya, humanap ka ng bible-based church. Maaari ka ring lumapit sa akin sa pamamagitan ng aking mga social media platforms at ang website na ito, www.high3r.com. Gusto kong makatulong sa iyong Christian growth.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page