top of page
Home: Welcome
logo_rb_v1.png

Devotional

Leave a comment! Send me a message!

Ang bawat devotional story at content sa website na ito ay bukas para sa talakayan. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at puwede ring gamitin ang chatbox kung nais mong magbigay ng feedback o maibahagi ang iyong mga saloobin.

Share your devotional story!

Kung mayroon kang devotional story na magiging inspirasyon sa mga tao upang makilala si Hesus, i-share mo rito sa High3r.com!  Maaari mong gamitin ang chatbox upang maipadala ang iyong kwento o ipadala ito sa is.manalo80@gmail.com.

bottom of page